I. Definice pojmů

,,Registrátor” – provozovatel webových stránek www.jeedlo.cz – Jan Drábek, IČ: 87763605, Bartošova 1828/1, 60200, Brno

,,Provozovatel” – právnická nebo fyzická osoba, která provedla registraci prostřednictvím formuláře na adrese www.jeedlo.cz/reigstrace za účelem přidávání a spravování položek na těchto stránkách.

II. Registrace provozovatele

1. Uživatel, který chce přidat nebo spravovat vlastní podnik, se může zaregistrovat pomocí registračního formuláře na adrese https://www.jeedlo.cz/registrace/

2. Registrace je zdarma.

3. Uživatelský účet může být na žádost Provozovatele odstraněn Registrátorem společně se všemi osobními údaji.

III. Přidávání a správa podniků

1. Provozovatel může přidávat vlastní podniky po přihlášení do nástěnky ve svém účtu.

 

Tyto podmínky užívání nabývají platnosti 14.10.2020