Podmínky přímé podpory a dárkových poukazů

Provozovatel podniku může využívat možnost dárkových poukazů, které zakoupí zákazníci na portálu Jeedlo.cz. Tyto poukazy jsou na předem specifikované částky v následujících hodnotách: 100 Kč, 200 Kč, 350 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. Poukazy jsou zakoupeny prostřednictvím webových stránek Jeedlo.cz a uhrazeny prostřednictvím bankovního převodu nebo platební kartou prostřednictvím brány Stripe. Současně si může přidat vlastní číslo bankovního konta, na které mohou uživatelé zasílat dobrovolné příspěvky.

 

Jak to funguje

Protože většinou se nikomu nechce číst podrobné podmínky, připravili jsme jednoduché informace, jak to s poukazy funguje.

 1. Při vytváření podniku nebo aktualizaci zaškrtnete možnost ,,Chci umožnit podporu podniku pomocí dárkových poukazů a souhlasím s podmínkami.“
 2. V detailu vašeho podniku se objeví možnost zakoupit dárkové poukazy.
 3. Tyto poukazy budete příjimat od zákazníků, kteří jimi budou platit za nákup jídla a nápojů ve vašem podniku
 4. Platnost a hodnotu poukazu můžete ověřit pomocí QR kódu nebo na stránce pro kontrolu poukazu, kam zadáte jeho číslo a ověříte.
 5. Použité kupony ve vašem podniku si zapiště a poté odešlete pomocí formuláře. Musíte také při kontrole poukazu provést uplatnění, aby nemohl být opětovně použit.
 6. Jednou za 14 dní proplatíme uplatněné kupony na základě faktury.
 7. Proplacená částka je ponížena o hodnotu 10% z celkové hodnoty kuponů, kterými je potřeba pokrýt náklady spojené se zpracováním a poplatky za platební bránu.


Pokud jsou nějaké nejasnosti, napište nám na info@jeedlo.cz nebo volejte na +420 777 908 360

Podmínky využívání slevových kuponů

I. Definice pojmů
 1. Správce – provozovatel a tvůrce projektu Jeedlo.cz, Jan Drábek se sídlem Bartošova 1828/1, 60200, Brno
 2. Provozovatel – uživatel, který se zaregistroval na webu Jeedlo.cz a přidal prostřednictvím tohoto systému profil svého podniku
 3. Dárkový poukaz – poukaz nebo také voucher, zakoupený prostřednictvím webu Jeedlo.cz, který je zaslán kupujícímu v elektronické podobě
 4. Podnik – profil vytvořený Provozovatelem
II. Souhlas s využíváním poukazů
 1. Provozovatel se může při tvorbě profilu podniku rozhodnout pro využívání dárkových poukazů.
 2. Provozovatel může využívat poukazy vlastním rozhodnutím při tvorbě profilu podniku. Tuto skutečnost může dát na vědomí Správci zaškrtnutím pole ,,Chci umožnit podporu podniku pomocí dárkových poukazů a souhlasím s podmínkami.“
 3. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a v případě, že Provozovatel nechce poukazy dále využívat, musí tuto skutečnost sdělit Správci, aby vyřadil jeho podnik ze seznamu. Toto rozhodnutí je nutno zaslat elektronickou formou prostřednictvím emailu na adresu info@jeedlo.cz.
III. Podmínky využívání poukazů
 1. Provozovatel, který chce využívat poukazy a sdělil tuto informac zaškrtnutím pole při tvorbě profilu Podniku je povinnen dodržovat stanovené podmínky.
 2. Poukazy si mohou zakoupit uživatelé prostřednictvím webu Jeedlo.cz a budou jim zaslánky elektronickou formou po uhrazení hodnoty kuponu. Tyto poukazy pak mohou využívat na nákup jídla a nápojů v podniku provozovatele.
 3. Provozovatel má po udělení souhlasu s využíváním poukazů povinnost tyto poukazy příjimat od uživatelů, kteří si u něj zakoupí jídlo nebo nápoje.
 4. Provozovatel má povinnost zkontrolovat platnost kuponu načtením QR kódu na něm uvedeném nebo zadáním čísla poukazu na stránce pro ověření.
 5. Pokud provozovatel přijme poukazu, musí provést jeho použití na stránce po načtení QR kódu nebo na stránce pro ověření.
 6. Všechna čísla poukazů si Provozovatel musí poznamenat a odeslat Správci pomocí formuláře do 48 hodin od jejich použití.
IV. Provize a vyplacení částky za uplatnění poukazy
 1. Provozovatel může požádat o proplacení přijatých poukazů Spráce.
 2. Správce proplatí pouze uplatněné kupony, jejichž kódy budou odeslány prostřednictvím formuláře.
 3. Provozovateli bude vyplacena hodnota poukazu ponížená o 10% z jeho celkové hodnoty. Tato částka je použita na pokrytí nákladů za zpracování a poplatků za platební bránu Stripe.
 4. Proplacení uplatněných poukazů probíhá na základě faktury vystavené na údaje Správce – Jan Drábek, Bartošova 1828/1, 60200, Brno, IČO: 87763605